Ένα περιεδρικό συρίγγιο αποτελεί μια δίοδο επικοινωνίας ανάμεσα στο εσωτερικό του πρωκτικού σωλήνα και τους πόρους του δέρματος της περιπρωκτικής περιοχής. Δημιουργείται στην πλειοψηφία του εξαιτίας της ύπαρξης κάποιας προηγούμενης φλεγμονής στο εσωτερικό του πρωκτικού σωλήνα. Η επένδυση του πρωκτικού σωλήνα διαθέτει αδένες, οι οποίοι όταν φλεγμαίνονται και αποφράσσονται, οδηγούν στη δημιουργία αποστήματος. Το απόστημα αυτό αποτελεί μια κοιλότητα που περιέχει πυώδες υγρό, το οποίο, όταν παροχετευθεί, είτε από μόνο του είτε μέσω χειρουργικής παρέμβασης, δημιουργεί μια μικρή οπή που συνδέει την περιοχή όπου έχει εκδηλωθεί προηγουμένως το απόστημα με το δέρμα της περιπρωκτικής περιοχής. Για τη θεραπεία της πάθησης η μέθοδος εκλογής είναι η χειρουργική επέμβαση περιεδρικού συριγγίου, καθώς η συντηρητική αντιμετώπιση προσφέρει ανεπαρκή θεραπευτικά αποτελέσματα. Η κατάλληλη χειρουργική προσέγγιση διαμορφώνεται σε συνάρτηση με την πορεία του συριγγίου και την πολυπλοκότητα των διακλαδώσεων που μπορεί να περιλαμβάνει. Εάν το συρίγγιο περικλείει στο εσωτερικό του ένα μεγάλο τμήμα του μυός του πρωκτικού σφιγκτήρα, είναι σημαντική η επιλογή της κατάλληλης θεραπευτικής προσέγγισης, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος πρόκλησης μόνιμης ακράτειας. Για την αποτελεσματική θεραπεία ενός περιεδρικού συριγγίου είναι σημαντικό να ανευρεθεί και να καταστραφεί το εσωτερικό στόμιο αυτού, να εντοπιστεί η πορεία του ώστε να είναι εφικτή η ολοκληρωτική εκτομή του, με τη διενέργεια της μικρότερης δυνατής τομής στους πρωκτικούς σφιγκτήρες. Πριν τη διενέργεια της επέμβασης, είναι εξαιρετικής σημασίας η χαρτογράφηση της πορείας του συριγγίου, ώστε να διερευνηθούν οι διακλαδώσεις του και να εφαρμοστεί η κατάλληλη θεραπευτική μέθοδος. Η πιο διαδεδομένη χειρουργική επέμβαση περιεδρικού συριγγίου περιλαμβάνει τη διάνοιξη του πόρου του συριγγίου σε περίπτωση που εντοπίζεται επιφανειακά και δεν διαπερνά τον πρωκτικό σφιγκτήρα. Σε περίπτωση μικρού μεγέθους συριγγίου, η επέμβαση μπορεί να διενεργηθεί με τοπική αναισθησία. Αφού πραγματοποιηθεί η διάνοιξη και καθαριστεί ενδελεχώς το περιεχόμενο του συριγγίου, η τομή αφήνεται ώστε να επουλωθεί αυτόλογα από μέσα προς τα έξω. Είναι σημαντικό η συγκεκριμένη διαδικασία να διενεργηθεί με λεπτομερείς και προσεκτικούς χειρισμούς ώστε να μην δημιουργηθεί κάποια βλάβη στον μυ του πρωκτικού σφιγκτήρα και προκληθεί ακράτεια αερίων και κοπράνων. Σε περίπτωση πιο σύνθετων συριγγίων, ενδείκνυται η τοποθέτηση seton, το οποίο αποτελεί ένα εύκαμπτο είδος υλικού (συνήθως ράμμα ή λεπτό κομμάτι από λάστιχο σιλικόνης ή καουτσούκ) το οποίο εφαρμόζεται στο εσωτερικό του συριγγίου και τα άκρα του στερεώνονται ώστε να το διατηρεί ανοιχτό και να διευκολύνει την παροχέτευση αυτού. Ο χρόνος παραμονής του υλικού αυτού σχετίζεται με την ελαχιστοποίηση της εκροής υγρού από το συρίγγιο και την επούλωσή του. Αφού υποχωρήσει η φλεγμονή, το seton περισφίγγεται σταδιακά μέχρι να αφαιρεθεί από μόνο του.