Η κύστη κόκκυγος, που χαρακτηρίζεται αλλιώς και ως τριχοφωλεακό συρίγγιο, είναι ένας μη φυσιολογικός θύλακος στο δέρμα που συνήθως περιέχει τρίχες και υπολείμματα δέρματος. Η συγκεκριμένη μορφή κύστης εντοπίζεται στην περιοχή του κόκκυγα, δηλαδή στην κορυφή της σχισμής των γλουτών. Η κύστη αυτή εμφανίζεται ως ένα μικρό κοίλωμα ή πόρος στο δέρμα, το οποίο προκαλείται εξαιτίας της εισχώρησης τριχών στο δέρμα. Ορισμένες φορές η κύστη κόκκυγος ενδέχεται να μολυνθεί και να αναπτυχθεί απόστημα το οποίο περιέχει πύον. Το απόστημα αυτό αποτελεί την οξεία μορφή της πάθησης, ενώ ενδέχεται να λάβει και χρόνια μορφή, σχηματίζοντας δηλαδή χρόνια φλεγμονή. Τα κύρια αίτια που σχετίζονται με την εμφάνιση της συγκεκριμένης πάθησης είναι το ανδρικό φύλο, καθώς οι άνδρες αναπτύσσουν κύστη κόκκυγος με μεγαλύτερη συχνότητα σε σχέση με τις γυναίκες, αλλά και η έντονη τριχοφυΐα. Η πάθηση έχει μεγάλες πιθανότητες να προκύψει κατά την εφηβική ηλικία και ιδίως στις ηλικίες από 16 έως 20 ετών, όπου οι αλλαγές στην παραγωγή των ορμονών επιταχύνουν την ανάπτυξη της τριχοφυΐας. Επιβαρυντικοί παράγοντες αποτελούν η παχυσαρκία και η καθιστική ζωή, αλλά και η ύπαρξη οικογενειακού ιστορικού εκδήλωσης κύστης κόκκυγος. Η τριβή και η πίεση, που ασκείται από παράγοντες όπως τρίψιμο του δέρματος στο δέρμα και η επιλογή στενών ρούχων ενθαρρύνει τη διείσδυση τριχών στην περιοχή του κόκκυγα. Περιβάλλοντα με κακό αερισμό και έντονο ποσοστό υγρασίας επιβαρύνουν την εκδήλωση της πάθησης, καθώς διευκολύνουν την ανάπτυξη μικροοργανισμών όπως τα μικρόβια. Η κύστη κόκκυγος αποτελεί μια επώδυνη πάθηση για τον ασθενή, η οποία θέτει εμπόδια στην καθημερινότητά του. Ως προς τα συμπτώματα που προκαλεί, σε πρώτο στάδιο περιλαμβάνουν την εκδήλωση πόνου, οιδήματος και την ανάπτυξη ερυθρότητας στην περιοχή ανάμεσα στους γλουτούς. Αν στην κοιλότητα της κύστης αναπτυχθεί φλεγμονή και δημιουργηθεί απόστημα, εκδηλώνεται έντονος πόνος και παρατηρείται εκροή πύου και αίματος, ενώ ορισμένες φορές ο ασθενής μπορεί να εμφανίσει πυρετό και ναυτία. Αν δημιουργηθεί απόστημα, στη συνέχεια πραγματοποιείται παροχέτευσή του είτε με ιατρική παρέμβαση είτε από μόνο του. Αυτή η κατάσταση ευνοεί την ανάπτυξη συριγγίου κύστεως κόκκυγος, όπου πραγματοποιείται σύνδεση της κυστικής κοιλότητας με πόρους του δέρματος, οι οποίοι ανά διαστήματα εκκρίνουν πυώδες υγρό. Τα συρίγγια αυτά ενδέχεται να επεκταθούν και στην περιοχή γύρω από τον πρωκτό. Η θεραπεία για μια κύστη κόκκυγος στην πλειοψηφία της βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με την κατάσταση της πάθησης. Μία φλεγμονώδης κύστη στην οποία έχει δημιουργηθεί απόστημα χρήζει άμεσης παροχέτευσης ώστε να απομακρυνθεί το πύον από την κοιλότητά του και να υποχωρήσουν τα συμπτώματα της φλεγμονής και του πόνου. Σε περίπτωση χρόνιας μορφής της πάθησης, συνιστάται χειρουργική επέμβαση για εκτομή της κύστης, ώστε να υποχωρήσουν τα συμπτώματα και να πραγματοποιηθεί μόνιμη και αποτελεσματική αντιμετώπιση.