Οι χειρουργικές επεμβάσεις στην κοιλιακή χώρα για τη θεραπεία πλήθους παθήσεων ενδέχεται να αποδυναμώσουν μέσω των τομών τους μύες του κοιλιακού τοιχώματος, καθώς διακόπτουν τη φυσιολογική συνέχεια αυτών. Η μετεγχειρητική κήλη εμφανίζεται ως συνέπεια της διενέργειας στο παρελθόν κάποιας χειρουργικής επέμβασης στην κοιλιακή χώρα σε ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών. Στη συγκεκριμένη μορφή κήλης, προπίπτει τμήμα ενδοκοιλιακού περιεχομένου που αποτελείται από μέρος του εντέρου και λιπώδη ιστό, μέσα από ένα αδύναμο τμήμα στην περιοχή της παλαιότερης χειρουργικής τομής. Καθώς η μετεγχειρητική κήλη δεν είναι δυνατό να αποκατασταθεί από μόνη της, η χειρουργική παρέμβαση είναι απαραίτητη για την επιδιόρθωση αυτής. Πλέον, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων ενδείκνυται η λαπαροσκοπική επέμβαση μετεγχειρητικής κήλης, για την πλήρη αποκατάσταση της πάθησης και την ελαχιστοποίηση μελλοντικών υποτροπών. Όλες οι μορφές κήλης χρήζουν άμεσης χειρουργικής αντιμετώπισης, καθώς υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για εκδήλωση περίσφιξης, η οποία μπορεί σε προχωρημένες περιπτώσεις να προκαλέσει μείωση της ροής του αίματος στο έντερο που προπίπτει μέσω της κήλης και νέκρωση αυτού. Παράλληλα, η ανάπτυξη του μεγέθους μιας μετεγχειρητικής κήλης ενδέχεται να ασκήσει σημαντικό ποσοστό πίεσης στους ιστούς του κοιλιακού τοιχώματος, επιβαρύνοντας την έκταση της βλάβης. Η πιο αποτελεσματική χειρουργική προσέγγιση είναι η λαπαροσκοπική μέθοδος με ταυτόχρονη τοποθέτηση συνθετικού πλέγματος. Μέσα από τη λαπαροσκοπική επέμβαση μετεγχειρητικής κήλης, η οποία συνιστά ελάχιστα επεμβατική τεχνική, ο αρμόδιος χειρουργός χειρουργός πραγματοποιεί την όλη διαδικασία μέσα από 3 μικροσκοπικές τομές μεγέθους λίγων χιλιοστών. Μέσω της μίας εκ των τομών εισάγει το λαπαροσκόπιο, το άκρο του οποίου διαθέτει κάμερα, στο εσωτερικό της κοιλιακής χώρας. Το όργανο αυτό μεταφέρει την εικόνα του εσωτερικού της ενδοκοιλιακής περιοχής σε μια εικόνα υψηλής ευκρίνειας, επιτρέποντας την βέλτιστη ορατότητα και την ευχέρεια λεπτομερών χειρουργικών χειρισμών. Έπειτα εισάγονται τα υπόλοιπα χειρουργικά εργαλεία από τις άλλες τομές. Μέσω της μεγεθυμένης εικόνας υψηλής ευκρίνειας που προσφέρει η κάμερα που είναι ενσωματωμένη στο λαπαροσκόπιο, αναγνωρίζεται το περιεχόμενο της κήλης, ενώ επιδιορθώνονται οι συμφύσεις που ενδεχομένως έχουν προκληθεί από μικροτραυματισμούς στα όργανα πλησίον της τομής από την προηγούμενη χειρουργική επέμβαση. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, το ενδοκοιλιακό περιεχόμενο που προβάλλει μέσω της κήλης τοποθετείται πίσω στην αρχική του θέση και απομακρύνεται ο περιττός ουλώδης ιστός, Έπειτα, τοποθετείται ειδικό πλέγμα από συνθετικό υλικό ώστε να επικαλυφθεί το κενό στο κοιλιακό τοίχωμα που έχει προκαλέσει η κήλη. Η χειρουργική επέμβαση είναι απαραίτητη για να σπρώξει τον προεξέχοντα ιστό πίσω στη θέση του, να αφαιρέσει τυχόν ουλώδη ιστό και να κολλήσει ένα χειρουργικό πλέγμα στο άνοιγμα της κήλης για να αποτρέψει την υποτροπή. Τα πλέγματα αυτά κατασκευάζονται από ειδικό, ανθεκτικό υλικό, και στερεοποιούνται στην κατάλληλη θέση με διάφορους τρόπους (όπως για παράδειγμα με ράμματα), προκειμένου να ενδυναμώσουν τα σημεία του κοιλιακού τοιχώματος που έχουν αποδυναμωθεί και να αποτρέψουν την επανεμφάνιση της κήλης. Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει στον ασθενή η λαπαροσκοπική επέμβαση μετεγχειρητικής κήλης περιλαμβάνουν τη μείωση της απώλειας αίματος κατά το χειρουργείο και του μετεγχειρητικού πόνου, την ταχύτερη επιστροφή του ασθενούς στις καθημερινές δραστηριότητες, και την επίτευξη ενός άρτιου αισθητικού αποτελέσματος, καθώς οι τομές είναι πολύ μικρού μεγέθους.