Γενικός Χειρουργός Χολαργός

Σπουδές: Πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 11.1971 έως 11.1977 “ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ”

Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος: 23.12.1977

Στρατιωτική υποχρέωση: Οπλίτης Υγειονομικού 18.01.1978 έως 18.03.1979

Υπηρεσία Υπαίθρου: Α.Ι. ΥΠΑΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 21.05.1979 έως 13.10.1980

Προϋπηρεσία ως ειδικευόμενος: Χειρουργική κλινική 1ου Θερ/ρίου ΙΚΑ “Η ΠΕΝΤΕΛΗ”
27.10.1980 έως 23.07.1984

Λήψη άδειας τίτλου ιατρικής ειδικότητας ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ: 13.09.1984

Προϋπηρεσία ως Χειρουργός:

 • Εσωτερικός βοηθός Χειρ/κής κλ. 1ου Θερ/ρίου ΙΚΑ “Η ΠΕΝΤΕΛΗ” 10.10.1984 έως 19.03.1986
 • Επιμελητής Χειρ/κής κλ. 1ου Θερ/ρίου ΙΚΑ 19.03.1986 έως 09.04.1986.
 • Προσωποπαγής επιμελητής Β΄ ΕΣΥ Χειρ/κού τμ. Ν.Ν.Θ.Α. 09.04.1986 έως 18.06.1987.
 • Επιμελητής Β΄ ΕΣΥ Χειρ/κού τμ. ΝΝΘΑ από 18.06.1987 μέχρι σήμερα.

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την 19.04.1988 με τον βαθμό “ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ”
με θέμα: Συμβολή εις την θεραπεία των καλοήθων νόσων του χοληδόχου πόρου δια της χοληδοχο 12/δακτυλικής αναστομώσεως. ΑΘΗΝΑ 1982

ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

 • Πάρεδρο μέλος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 17.12.1985
 • Τακτικό ιδρυτικό μέλος της
  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΠΑΡΟΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
 • Μέλος της τριμελούς επιτροπής γιατρών του 1ου Θερ/ρίου ΙΚΑ από 25.05.1982 έως 25.02.1983

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

 •  4ο ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 02-04/10/1992 ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΘΗΝΑ
 • 1ο ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡ/ΚΗΣ 23-29/01/1993 ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΓΕΝ. ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
 • LAPAROSCOPIC COLORECTAL AND HEPNIA PROCEDUR 21-22/06/1995 AMBOYΡΓΟ
 • “LAPAROSCOPIC Skills Enhancement and Suturing course” YALE UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE May 27 – June 1 1996, ATHENS GREECE
  a. Most Improved Participant
  b. Top Gun Team
 • International Course in Advanced Laparoscopic Surgery University of CRETE – Medicall School Spet. 28 – Oct. 2hd 1998.
 • Fourth Bi – Annual International Symposium on advanced Laparoendoscopic Surgery April 26 -28 1999, ATHENS GREECE.
 • 8th International Symposium Laparoscopic Colorectal Surgery.
  Hamburg – Norderstendt (GERMANY). 26-28/11/2001.
  -Training on Longo Proceadure for Hemorroidal Prolapse Disease. Wienna, 14/5/2002.
 • Σεμινάριο ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ.
  Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής, 3-5/12/2003.

ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Κατά την διάρκεια των 20 χρόνων παρουσίας μου στην κλινική, συμμετείχα σε μεγάλο αριθμό επεμβάσεων. Εξετέλεσα αναλογικά το 1/4 περίπου των χειρ/κών επεμβάσεων με ανάλογη σημαντική εκπαίδευση των ειδικευομένων νεότερων συναδέλφων.